Nagradna igra “Pokreni Smoki hrskanje”

Pravila sudjelovanja

1.Organizator


Sudjelovanjem u nagradnoj igri “Pokreni Smoki hrskanje” ( u skladu sa rješenjem Republičke uprave za igre na sreću broj ; 06/4-463-1758/19 od 04.06.2019. godine), koja se organizira u svim Tropic i Moj market objektima na teritoriji Republike Srpske, a u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Službeni glasnik  Republike Srpske broj: 22/19), prihvaćate uvjete ATACO d.o.o. Mostar, Podružnica Banja Luka, ID broj: 4227039510064, (u daljem tekstu Organizator).

Svrha nagradne igre je promocija robne marke Smoki.

2. Trajanje nagradne igre


Nagradna igra “Pokreni Smoki hrskanje“ traje u periodu od 01.07.2019. godine od 00:00h do 31.07.2019. godine do 23:59:59h.

3. Pravila sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri “Pokreni Smoki hrskanje” imaju sve osobe preko 18 godina starosti koje su nastanjene/imaju stalno mjesto boravka na teritoriji Republike Srpske, koji prihvaćaju odredbe i uvjete ovih Pravila (u daljem tekstu Sudionici).  Uposlenici Organizatora i članovi najbliže porodice ovih osoba ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri.

Mogućnost učestvovanja u nagradnoj igri ostvaruje se kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Smoki portfolia: Smoki classic, Smoki mini, Smoki FUN, Choco Smoki) u vrijednosti od 3,00 KM (tri konvertibilne marke) na jednom fiskalnom računu, u  Tropic i Moj market objektima na teritoriji Republike Srpske. Pri navedenoj kupovini, od prodavca na kasi, svaki učesnik dobija poklon karticu.  Svaka kartica je dobitna i donosi jednu nagradu.

4. Nagradni fond

Svaka poklon kartica sadrži jedan od poklona koji su definisani nagradnim fondom ovih pravila.

Nagradni fond: 20.000 poklona

Ukupan nagradni fond iznosi: 12.933,45 KM sa uračunatim  PDV-om

5. Preuzimanje nagrada

Prilikom preuzimanja nagrade, svaki učesnik je dužan da preda poklon karticu na kojoj se vidi dobijena nagrada, te jedan fiskalni račun sa kupljenim proizvodima iz Smoki portfolio u vrijednosti od 3,00 KM. Informacija o preuzimanju poklona mogu se dobiti pozivom na besplatnu info liniju 0800 200 003, svakog radnog dana od ponedjeljka do petak, u periodu od 08:00 do 16:00h. 

  1. Nagrada Smoki FUN ketchup&mayo 45g i Smoki FUN hot dog 45g se preuzima u Tropic i Moj

Market objektima gdje je poklon kartica dobijena.

Za preuzimanje nagrada Hoverboard i fudbalska lopta, potrebno je dostaviti lične podatke (ime i prezime, adresa, grad, broj telefona), kopiju poklon kartice na kojoj se vidi osvojeni poklon, te kopiju fiskalnog računa kao dokaz o kupovini artikala iz Smoki portfolia u iznosu od 3,00 KM u jednom od Tropic i Moj market objekata. Podaci se dostavljaju putem e-mail adrese kontaktcentarbih@atlanticgrupa.com, a sve dodatne informacije se mogu dobiti putem besplatne info linije 0800 200 003.

Osvojena nagrada stiže na kućnu adresu u roku od 30 dana od dana dostavljanja svih traženih podataka. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan potpisati dokument o preuzimanju nagrade.

Dobitnici mogu podići svoje nagrade, odnosno ostaviti lične podatke za dostavu najkasnije do 10.08.2019. godine.

Sve obaveze Organizatora prema Sudionicima prestaju od trenutka uručenja nagrade.

6. Maloljetni učesnici

Maloljetna lica imaju pravo da učestvuju u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Ukoliko je učesnik maloljetna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa dužna da se stara o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

7. Osobni podaci

Organizator će preuzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigura zaštitu osobnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka Sudionika za vrijeme trajanja ove promocije u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Sudionici u promociji imaju slijedeća prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka:

8. Pravo organizatora na ne podjelu nagrade

Organizator zadržava pravo da ne podijeli nagrade u slučaju da:

  1. Dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,
  2. Se pojavi sumnja o identitetu,
  3. Dobitnik nije dao svoje prave podatke,
  4. Ako se utvrdi da je korisnik u nagradnoj igri učestvovao suprotno pravilima i uvjetima nagradne igre,
  5. U drugim primjerima, kada podjela nagrade ne bi bila moguća ni zakonita.

9. Isključenje odgovornosti

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:

10. Porezne obveze

Sve porezne obveze plaća Organizator nagradne igre, a u skladu sa Zakonom o igrama na sreću Republike Srpske i u skladu s poglavljem XII Zakona o igrama na sreću.

11. Zamjenjivost nagrada

Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu, drugu nagradu, robu ili uslugu.

12. Autentično tumačenje Pravila

Sudionici Nagradne igre sudjelovanjem pristaju na pravo Organizatora na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje koje će se po potrebi izdati od strane Organizatora.

13. U slučaju spora

U slučaju spora između Organizatora i učesnika nagradne igre nadležan je sud u Banja Luka.

14. Mogućnost prekida nagradne igre

Nagradna igra može da se prekine u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da spriječi, otkloni ili izbjegne. Nagradna igra će se završiti  i ranije, odnosno nakon  isteka zaliha nagrada  iz nagradnog fonda. Učesnici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem sredstava javnog informisanja ili putem websajta: www.ataco-bih.com

15. Odgovornost

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ove nagradne igre, a koja se na taj način nanese bilo učesnicima nagradne igre, bilo trećim licima.

16. Objava Pravila nagradne igre „Pokreni Smoki hrskanje”

Organizator nagradne igre će najkasnije sedam dana prije početka nagradne igre za koju je pribavio odobrenje, objaviti pravila ove nagradne igre u najmanje jednom dnevnom listu, a koji je dostupan na teritoriju Republike Srpske, kao I na web stranici www.ataco-bih.com.

17. Mogućnost izmjene pravila nagradne igre

Organizator zadržava pravo da mijenja pravila nagradne igre, iz tehničkih, poslovnih ili razloga vezanih za javnost uz prethodno odobrenje nadležnih organa. Organizator će obavijestiti učesnike o bilo kojoj promjenama ili ažuriranju putem websajt www.ataco-bih.com i dnevnih novina.

Broj:  353/2019

Dana 29.05.2019. godine

ATACO d.o.o. Mostar
Podružnica Banja Luka
Direktor
Mirko Opačak
 
Back to top