NAGRADNA IGRA „GRICKAJ I OSVOJI“ RS

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„GRICKAJ I OSVOJI“Broj: 383-4/2020

Datum: 7.7.2020. godine

ORGANIZATOR

Član 1

Nagradnu igru organizuje: ATACO Trgovina i zastupanja d.o.o. Mostar, Podružnica Banja Luka, Ramići b.b., 78 000 Banja Luka.

Identifikacioni broj: 4227039510064

PDV broj: 227039510005

SVRHA, TRAJANJE NAGRADNE IGRE I MJESTO PROMOCIJE

Član 2

Nagradna igra provodi se u svrhu dodatne promocije kupovine u prodavnicama Bingo na teritoriju Republike Srpske. Nagradna igra počinje 1.8.2020.godine (od 00:00 sati) i traje do 31.8.2020. godine (do 23:59 sati). Mjesto promocije su sve prodavnice Bingo na području Republike Srpske, u kojima će se za vrijeme trajanja nagradne igre nalaziti promotivni materijali s informacijama o načinu učešća u nagradnoj igri.

NAZIV NAGRADNE IGRE

Član 3

Nagradna igra organizuje se pod nazivom:„GRICKAJ I OSVOJI“

FOND NAGRADA

Član 4

Fond nagrada sastoji se od:

Vrijednost nagradnog fonda: 3.138,34 KM  (slovima: tri tisuće i sto trideset osam i 34/100 konvertibilnih maraka).

PRAVO UČESTVOVANJA

Član 5

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri i izvlačenju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Srpskoj, koje obave kupovinu u bilo kojoj prodavnici Bingo na području Republike Srpske, osim zaposlenika Organizatora i zaposlenika u kompaniji Bingo, u kojoj se provodi nagradna igra, te članova njihovih užih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu (roditelji, supružnik, djeca). Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe preko 18 godina starosti. Maloljetne osobe imaju pravo sudjelovati u skladu sa zakonom. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba, organizator, odnosno za to ovlaštena osoba, uručuje nagradu osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa određena da se stara o njoj.

KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOJ IGRI

Član 6

Kupovinom u Bingo trgovinama na teritoriju Republike Srpske, u periodu od 1.8.2020.  godine (od 00:00 sati). do 31.8.2020. godine (do 23:59 sati) osobe iz člana 5 stječu pravo učešća u nagradnoj igri. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Smoki portfolia: Smoki Classic, Smoki FUN i Čoko Smoki u vrijednosti od 2,00 KM (dvije konvertibilne marke) na samo jednom fiskalnom računu, u svim Bingo objektima na teritoriji Republike Srpske stječete pravo učestvovanja u nagradnoj igri. Na broj 091 112 403 potrebno je poslati SMS sa brojem računa i osobnim podatcima: ime i prezime, grad. (Primjer:                                                           broj računa(razmak)ime(razmak)prezime(razmak)grad). Račun je potrebno sačuvati jer će se nagrade moći preuzimati samo uz predočavanje dobitnog računa.

SMS poruke se šalju od 1.8.2020 godine (od 00:00 sati). do 31.8.2020.godine (do 23:59 sati). Neće se uzeti u obzir vrijeme kad je poruka poslana, već vrijeme kada je primljena.


Broj je isti za sve mobilne mreže u Republici Srpskoj, a tarifna kategorija iznosi 0,10 KM + PDV po poruci. Cijene SMS poruka neće se mijenjati u toku nagradne igre. Svi učesnici će dobiti povratnu poruku da je njihova poruka primljena i potvrdu da učestvuju u nagradnoj igri ili ako šalju pogrešnu poruku, dobiti će poruku da je njihova poruka nevažeća i tražiti će se da je pošalju ponovo. Ne postoje ograničenja za učestvovanje u nagradnoj igri.  Jedan učesnik može poslati neograničen broj poruka za neograničen broj kupovina po principu jedna kupovina, odnosno jedan račun = jedna poruka. Za svaki krug do izvlačenja potrebno je obaviti novu traženu kupovinu i slanje SMS-a sa podatcima iz člana 8 ovog Pravilnika. SMS-ovi iz svakog od prethodnih krugova izvačenja neće se uzimati u obzir. Jedan učesnik može osvojiti više nagrada.

Sve dodatne informacije učesnici mogu potražiti putem korisničke podrške na broj                         066 020 020 (Viber), a koja podrška funkcionira kao pisana komunikacija.

IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA


Član 7

Nagradne će se izvući u 20:00 sati i to idućim redosljedom:

Izvlačenje se se vršiti uz pomoć kompjuterskog softvera koji prikuplja informacije koje se šalju putem SMS poruke i nasumično odrediti pobjednika.

Računar će izvući 3 rezervna dobitnika za svaku kategoriju i u slučaju da pobjednik ne ispunjava kriterije da preuzme nagradu, Organizator će se obratiti rezervnim dobitnicima, po redoslijedu kako su izvučeni.

Organizator će obrazovati tročlanu komisiju koja će voditi zapisnik o toku nagradne igre i o izvlačenju dobitnika.

Nakon izvlačenja, od dobitnika nagrade će se tražiti  da predoči Organizatoru ili ovlaštenoj osobi organizatora potvrdu o kupovine na uvid da bi se potvrdilo da je kupovina obavljena u Bingo trgovini, da su ispunjeni uslovi za učestvovanje u ovoj nagradnoj igri i da je kupovina obavljena tokom trajanja nagradne igre. Računi će se na zahtjev Organizatora ili ovlaštene osobe organizatora dostaviti Viberom na broj 066 020 020 ili na e-mail korisnicka.podrska@smsvision.ba

Dobitnici će biti obaviješteni putem poruke i web sajtovima: www.ataco-bih.com i/ili www.bingotuzla.bat te putem Facebook i Instagram stranice Organizatora.

Dobitnici će biti kontaktirani na broj telefona sa kojeg je poruka poslata. Korisnik broja ne mora biti i vlasnik telefona.

Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve probleme nastale tokom promotivnog perioda, a koji se odnose na tekstualne poruke i mobilne mreže sa kojih se poruke šalju te probleme koji su tako nastali, a nemaju veze sa voljom Organizatora.     

Kako preuzeti nagrade

Član 8

Sve nagrade se preuzimaju na način da za preuzimanje navedenih nagrada potrebno je dostaviti osobne podatke (ime i prezime, adresa, grad, broj telefona i fotografija dobitnog računa) putem e-mail adrese kontaktcentarbih@atlanticgrupa.com.

Osvojena nagrada stiže na kućnu adresu u roku od 30 dana od dana dostavljanja svih traženih podataka. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan kuriru brze pošte dokazati svoj identitet te potpisati dokument o preuzimanju nagrade.

Ukoliko je dobitnik maloljetnik nagrada će biti uručena roditelju/staratelju s kojim maloljetnik živi pri čemu je roditelj/staratelj dužan priložiti validnu dokumentaciju odnosno dokument kojim dokazuje status roditelja/staratelja.

Dobitnici mogu ostaviti lične podatke za dostavu najkasnije do 30.09.2020. godine. Sve obaveze Organizatora prema Sudionicima prestaju od trenutka uručenja nagrade.
Poklon bon (vaučer) u vrijednosti od 50,00 KM (slovima: pedeset konvertibilnih maraka) je moguće iskoristiti isključivo u Bingo objektu u kojem je izvučen dobitni račun za kupovinu bilo kojeg proizvoda u vrijednosti do 50,00 (slovima: pedeset konvertibilnih maraka) KM sa PDV-om  i to u roku od 30 dana od dana primitka vaučera.

POVJERLJIVOST

Član 9

Organizator će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigura zaštitu osobnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti ličnih podataka učesnika i dobitnika za vrijeme trajanja ove nagradne igre u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Radnjom sudjelovanja u ovoj nagradnoj igri, učesnici i dobitnici se izričito i jasno slažu da njihovi osobni podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u Organizatorovu bazu podataka, u svrhu učestvovanja u ovoj nagradnoj igri i procesu izvlačenja dobitnika.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, Učesnici daju saglasnost Organizatoru da broj telefona sa kojeg je poslana SMS poruka ostane spašen u bazi podataka Organizatora koji će se koristiti isključivo i samo u svrhu nagradne igre. Organizator je dužan da na zahtjev korisnika izbriše broj iz baze bez dodatnih troškova SMS-a.

UČESNICI U NAGRADNOJ IGRI

Član 10

Učesnici u ovoj nagradnoj igri ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrade se ne mogu zamijeniti za gotovinu. Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvaćaju ova Pravila.

PUBLICITET

Član 11

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri učesnici su saglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i fotografija s dobitkom mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u printanom, slikovnom, audio i video materijalu samo u svrhu nagradne igre.

OBJAVA PRAVILA NAGRADNE IGRE I IMENA DOBITNIKA NAGRADA

Član 12

Pravila nagradne igre bit će objavljena minimalno sedam dana prije održavanja nagradne igre u jednim dnevnim novinama dostupnim na teritoriju Republike Srpske, po dobivanju suglasnosti od strane Republičke uprave za igre na sreću, te na web stranici Organizatora.

POREZI

Član 13

Sve porezne obveze plaća Organizator nagradne igre, a u skladu sa Zakonom o igrama na sreću Republike Srpske i u skladu s poglavljem XII Zakona o igrama na sreću.

U SLUČAJU SPORA

Član 14

Svi eventualni sporovi između Organizatora i učesnika u nagradnoj igri će se rješavati sporazumno, a u slučaju da se nastali spor ne može riješiti na ovaj način biti će nadležan je Osnovni sud u Banja Luci.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Član 15

Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile ili u slučaju koji ne zavisi od volje Organizatora, a opoziv nagradne igre se objavljuje u istim dnevnim novinama u kojima  je nagradna igra objavljena.       

Za  ATACO d.o.o. Mostar

      Podružnica Banja Luka

Mirko Opačak

Direktor Podružnice                              

Back to top